Hlavní obsah

nižší

Vyskytuje se v

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nižší: inferior goodszboží nižší kvality

sestup: BrE relegation, demotionsport. sestup do nižší ligy

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

tuk: low fat contentnízký obsah tuku

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

birth: of low birthnízkého původu, neurozený

bottom: bottom gearnejnižší rychlostní stupeň

cheap: cheap ratenízká/snížená sazba mimo špičku ap.

crouch: sport. crouch startnízký start

efficiency: fuel efficiency(nízká) spotřeba paliva, úspornost, hospodárnost palivová

efficient: fuel-efficienthospodárný, úsporný, s nízkou spotřebou auto ap.

fuel: fuel-efficienthospodárný, úsporný, s nízkou spotřebou auto ap.

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

low: low shoespolobotky, nízké boty

lower: lower courtsoud nižší instance

session: práv. petty sessionsnižší/magistrátní soud v Anglii, pro předběžná slyšení, smírčí řízení, menší přestupky

sulphur: low-sulphurs nízkým obsahem síry ruda ap.

tray: baking tray(nízký) plech na pečení

mileage: cars with better mileagehospodárnější auta, auta s nižší spotřebou

nízký: low blood pressure, hypotensionmed. nízký krevní tlak