Hlavní obsah

neslyšet

Vyskytuje se v

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

rádio: I heard it on the radio.Slyšel jsem to v rádiu.

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

hear: Can you hear me?Slyšíš mě?

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

slyšet: Can you hear me?Slyšíte mě?