Hlavní obsah

myšlenka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (úvaha ap.) na co thought of sthNemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...číst komu myšlenkyread sb's mind/thoughts
  2. (vůdčí idea) idea
  3. (nápad ap.) idea

Vyskytuje se v

koketovat: flirt with the idea of doing sthkoketovat s myšlenkou na co

číst: read sb's mindčíst komu myšlenky

proběhnout: A thought ran through my mind.Hlavou mi proběhla myšlenka.

těkat: My mind roamed ...Mé myšlenky těkaly ...

ústřední: main idea/theme, keynote of sthústřední myšlenka čeho

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

marshal: marshal one's thoughtsurovnat si myšlenky

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

read: read sb's mindčíst komu myšlenky

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

transference: thought transferencepřenášení myšlenek, telepatie

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

myšlenka: read sb's mind/thoughtsčíst komu myšlenky