Hlavní obsah

lístek

Vyskytuje se v

dětský: BrE a half, child ticketdětský lístek

hlasovací: ballot paperhlasovací lístek

jídelní: (the) menu, carte (du jour), zast. bill of farejídelní lístek

korespondenční: postcard, postal card, mailing-cardkorespondenční lístek

kurzovní: exchange rate/currency table(s), exchange/currency rateskurzovní lístek

nápojový: the drink(s) listnápojový lístek

okvětní: petals, bot. nerozlišené tepalsokvětní lístky

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

předplatní: season ticketpředplatní lístek sezónní

předprodej: advance ticketslístky/vstupenky v předprodeji

rybářský: fishing permit/licence, angling licenserybářský lístek

volební: ballot (paper)volební lístek

přes, přese: a ticket to New York via Londonlístek do New Yorku přes Londýn

zajistit: Can you arrange the tickets for us?Můžete nám zajistit lístky?

deposit: deposit slipvkladový lístek, potvrzení o vkladu

list: wine listvinný lístek

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

pawn: pawn ticketzástavní lístek

ration: ration cardpřídělový lístek arch lístků

scalp: scalped ticketslístky prodávané na černo

ticket: ticket machineautomat na lístky

wine: wine listvinný lístek

withdrawal: ekon. withdrawal slipvýběrní lístek pro výběr peněz z konta

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

lístek: the menujídelní lístek