Hlavní obsah

joined [ˈdʒɔɪnd]

Vyskytuje se v

army: join the armyvstoupit do armády

queue: join the queuestoupnout si do fronty

us: Will you join us?Přidáš se k nám?

armáda: join the armyvstoupit do armády

připít: přiťuknout si touch/clink glasses, společně připít join sb in a toastpřipít si s kým

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

spojovací: fasteners, fixings, chemické joining materialstech. spojovací materiál šrouby ap.

vstoupit: join sb's ranksvstoupit do řad koho

postavit se: join the queue/AmE linepostavit se do fronty

přidat se: We were joined by one ...Přidal se k nám jeden ...

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

přistoupit: The country joined the EU.Země přistoupila k EU.

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

zařadit se: join the linezařadit se do fronty

join: join the armyvstoupit do armády