Hlavní obsah

get away

Vyskytuje se v

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

projít: sb (can) get away with (doing) sthkomu projde co

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím