Hlavní obsah

dancing [ˈdɑːnsɪŋ or dæ-]

Vyskytuje se v

floor: (dance) floortaneční parket

tune: be dancing to sb's tunetancovat, jak kdo píská

dance: St. Vitus's dancetanec svatého Víta nervové onemocnění

partner: dancing partnertaneční partner

sabre: sabre dancešavlový tanec

saint: med. Saint Vitus's dancetanec sv. Víta nemoc, svalové záškuby končetin a hlavy

slow: slow danceploužák pomalý tanec

step: step dancekrokový tanec

step: dance out of steptančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tanci

warpath: warpath danceválečný tanec indiánský

dance: May I have this dance?Smím prosit?

attendance: dance attendance on sbobskakovat koho, dělat pomyšlení komu

břišní: břišní tanecbelly dance

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

tancovačka: vesnická tancovačkacountry dance

tanec: břišní tanecbelly dance

taneční: taneční hudbaelektronická dance music, pro tančírny dance (room)/ballroom music

taneční: taneční parketdance floor

úbor: taneční úbordancing outfit

vyzvat: vyzvat koho k tanciask sb to dance

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

smět: Smím prosit?May I have this dance?

tancovat: Půjdeme tancovat.We will go dancing.

tanec: vyzvat koho k tanciask sb to dance

taneční: chodit do tanečníchtake dancing lessons

zatancovat si: jít si zatančitgo dancing

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

tancovat: tancovat kolem koho obskakovatdance attendance on sb