Hlavní obsah

concession [kənˈseʃən]

Vyskytuje se v

concession: ekon. tax concessionsdaňové úlevy, daňová zvýhodnění