Hlavní obsah

colour, AmE! color [ˈkʌlə]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Day-Glo: Day-Glo (colour)svítivá/reflexní/fosforová barva

plum: plum(-coloured)červenofialový barva ap.

ablaze: be ablaze with colourzářit barvami

autumn: autumn colourspodzimní barvy, barvy podzimu

base: base colourzákladní barva

blindness: colour blindnessbarvoslepost

coding: colour codingbarevné odlišení pro přehlednost ap.

coloured: light-colouredsvětlý

primitive: primitive colourzákladní barva odstín

recognition: recognition colour/mark(ing)(roz)poznávací zbarvení/barva

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

colour: coloursbarvy národní ap.