Hlavní obsah

chválit

Vyskytuje se v

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

chválit: libovat si koho/co speak* well of sb, be* happy about sb/sth, be* more than satisfied with sb/sthchválit si