Hlavní obsah

satisfied [ˈsætɪsfaɪd]

Vyskytuje se v

satisfy: satisfy sb's curiosityukojit čí zvědavost

satisfy: satisfy osfpřesvědčit se, ubezpečit se