Hlavní obsah

attorney [əˈtɜːnɪ]

Vyskytuje se v

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

patent: patent attorney/agentpatentový zástupce

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

patentový: patent attorney/officepatentový zástupce/úřad

plný: power of attorney, procurationpráv. plná moc

právní: counsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitorprávní zástupce

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce

zastupitelství: úřad state attorney's office, (public) prosecutor's officepráv. státní zastupitelství

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA