Hlavní obsah

accepting [əkˈseptɪŋ]

Vyskytuje se v

ultimatum: accept an ultimatumpodvolit se ultimátu

accepted: generally accepted definitionobecně uznávaná definice

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

přijmout: be accepted/admitted/received into sthbýt přijat kam za člena

brát: dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.(Já to) beru.

omluva: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

podmínka: agree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspřistoupit na čí podmínky

pozvání: accept/decline sb's invitationpřijmout/odmítnout pozvání od koho

accept: accept sb's invitationpřijmout čí pozvání