Hlavní obsah

Kain

Nechtěli jste hledat:

akinpodobný, blízký

kinpříbuzní, rodina, příbuzenstvo

lieležet, spočívat

lielež

painbolest(i)

raindéšť

vainmarný, zbytečný, bezvýsledný

gainzískat, nabýt

mainhlavní, základní, nejdůležitější