Hlavní obsah

kin [kɪn]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

hřib: cep(e), king bolete, penny bunhřib smrkový

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

manželský: double bed, king-size bedmanželská postel

přízeň: be sb's relative/kinbýt přízeň s kým

: Long (may) live the king!Ať žije král!

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

hrát: Co hrají v kině?What's on in the cinema?

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

bed: king-size bed(velká) manželská postel

bolete: king/pine boletehřib smrkový/borový

cobra: king cobrakobra královská

flick: kinohovor. the flicks

gambit: Queen's/King's gambitdámský/královský gambit

grace: king by the grace of Godz boží vůle král

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

king-size: king-size bedmanželská postel cca 2 x 1,9 m

open-air: letní kinoopen-air cinema

screen: jít do kin film ap.hit the screens (of cinemas)

theatre: kinoAmE (movie) theater

cinema: jít do kinago to the cinema

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

movie: Půjdeme do kina.We'll go to a movie.

save: God save the king!Ať žije král!

kino: domácí kinohome cinema/AmE theatre