Hlavní obsah

theatre, AmE! theater [ˈθɪətə]

Podstatné jméno

  1. divadlo, scéna budovatheatre actordivadelní herec
  2. AmE (movie) theaterkinoAmE home theaterdomácí kino
  3. (operating) theatre med.operační sáltheatre gownoperační plášť lékaře, hovor. andělíček oděv pacienta při operacitheatre nurseinstrumentářka operační asistentka

Vyskytuje se v

theatre: (operating) theatreoperační sál

community: community theatreochotnické divadlo

fringe: div. fringe theatreexperimentální divadlo

nurse: med. theatre nurseinstrumentářka

repertory: repertory theatrerepertoárové divadlo

variety: variety theatrevarieté budova

divadlo: at the theatrev divadle

kino: home cinema/AmE theatredomácí kino

loutkový: puppet theatre, představení též puppet show/playloutkové divadlo

ochotnický: community theatreochotnické divadlo

operační: BrE operating theatre, AmE operating roomoperační sál

sál: concert/theatre hallkoncertní/divadelní sál

do: theatre ticketvstupenka do divadla

lístek: theater ticketslístky do divadla

představení: theatre performancedivadelní představení

vstupenka: theatre ticketsvstupenky do divadla

drive-in: drive-in (theater)autokino