Hlavní obsah

AIDS [eɪdz]

Vyskytuje se v

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

aid: food aidpotravinová pomoc

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid kit(příruční) lékárnička

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

didaktický: didaktické pomůckyteaching aids

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

podpora: na podporu čehoin aid/support of sth, for the support of sb

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

pomoc: potravinová pomocfood aid

pomůcka: učební pomůckyteaching aids

potravinový: potravinová pomocfood aid

pracovní: pracovní pomůckywork aids

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

příruční: příruční lékárničkafirst-aid kit

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb