Hlavní obsah

AIDS [eɪdz]

Vyskytuje se v

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.