Hlavní obsah

u

Spojka

  • (a)nebo, či před slovy začínajícími na o- nebo ho-siete u ochosedm nebo osm

Vyskytuje se v

examen: suspender un examenpropadnout u zkoušky

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

a: a la entradau vchodu

caja: pagar en cajazaplatit u pokladny

documentado: estar documentadomít u sebe doklady

junto: junto a la casavedle/u domu

lado: al lado del murou/vedle zdi

timón: llevar el timón de algbýt u kormidla čeho, řídit co

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

propadnout: fracasar en las eleccionespropadnout u voleb

u: doma en nuestra casa, v zemi en nuestro paísu nás

doma: en nuestra casau nás doma

moře: estar en la playabýt u moře

my: en nuestra casau nás doma

platit: Se paga en la caja.Platí se u pokladny.

pobývat: pasar cada verano en la playapobývat každé léto u moře

přepážka: en la ventanillau přepážky

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

hřát: alegrar el corazónhřát u srdce

kolébka: asistir al nacimiento de algstát u kolébky čeho u zrodu

kolo: ser el último monobýt páté kolo u vozu

moc: estar en el poderbýt u moci

veslo: llevar la batutabýt u vesla

vůz: ser el cero a la izquierdabýt pátým kolem u vozu