Hlavní obsah

u

Spojka

  • (a)nebo, či před slovy začínajícími na o- nebo ho-siete u ochosedm nebo osm

Vyskytuje se v

examen: suspender un examenpropadnout u zkoušky

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

a: a la entradau vchodu

a: al margenu kraje, na (po)kraji

caja: pagar en cajazaplatit u pokladny

documentado: estar documentadomít u sebe doklady

junto: junto a la casavedle/u domu

lado: al lado del murou/vedle zdi

timón: llevar el timón de algbýt u kormidla čeho, řídit co

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

propadnout: propadnout u volebfracasar en las elecciones

propadnout: propadnout u zkouškyno aprobar, fallar el examen

doma: u nás domaen nuestra casa

moře: být u mořeestar en la playa

moře: mít dům u mořetener una casa junto al mar

my: u nás domaen nuestra casa

platit: Platí se u pokladny.Se paga en la caja.

pobývat: pobývat každé léto u mořepasar cada verano en la playa

přepážka: u přepážkyen la ventanilla

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

stavit se: Stavím se u tebe.Pasaré por tu casa.

hřát: hřát u srdcealegrar el corazón

kolébka: stát u kolébky čeho u zroduasistir al nacimiento de alg

kolo: být páté kolo u vozuser el último mono

moc: být u mociestar en el poder

veslo: být u veslallevar la batuta

vůz: být pátým kolem u vozuser el cero a la izquierda