Hlavní obsah

tirar

Intranzitivní sloveso

 1. de alg (za)tahat za co za provaz ap.tirar de la cadenaspláchnout záchod
 2. de alg přitahovat co kov ap.
 3. zahnout, zatočit doprava ap.
 4. a alg mít nádech do čeho do červena ap.
 5. a alg(n) podobat se komu/čemu
 6. hovor.táhnout, šlapat motor ap., fungovat
 7. táhnout komín ap.
 8. být úzký, táhnout šaty v pase ap.
 9. hovor.para alg tíhnout k čemu, táhnout, lákat co
 10. a alg zacházet s čím se zbraní ap., ovládat co
 11. hovor.de alg sáhnout po čem po noži ap., vytáhnout co dýku ap.
 12. držet se nemocný, sníh ap.

Vyskytuje se v

hecho: a tiro hechopevně rozhodnutý, s pevným úmyslem

piedra: a tiro de piedraco by kamenem dohodil, blízko

tiro: a tiro de piedraco by kamenem dohodil blízko

cadena: tirar de la cadena (del váter)spláchnout na záchodě

tira: tira bordadaprošívání na látce

basura: echar/tirar a la basura(vy)hodit (do smetí)

blanco: tiro al blancotrefa (do černého)

certero: tiro certeropřesný zásah

córner: tirar un córnerstřílet roh

tira: tiras de papelproužky papíru

largo: tirar de largohýřit, nešetřit

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou