Hlavní obsah

tercio

Vyskytuje se v

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

mago: los (tres) Reyes MagosTři králové

mundo: tercer mundotřetí svět rozvojové země

par: de tres pares de naricesobrovský, velikánský

pito: importar un pito/tres pitosbýt jedno/ukradený, nezajímat

chaquetón: chaquetón tres cuartostříčtvrteční kabát

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

manga: manga corta/larga/tres cuartoskrátký/dlouhý/tříčtvrteční rukáv

regla: regla de trestrojčlenka

sombrero: sombrero de tres picostřírohý klobouk

hacia: hacia las treskolem třetí

desetinný: tres decimalestři desetinná místa

domov: residencia de ancianos/la tercera edaddomov důchodců

důchodce: residencia de ancianos/tercera edaddomov důchodců

kabát: chaquetón tres cuartostříčtvrteční kabát

neděle: tercer/cuarto Domingo de Advientocírk. Stříbrná/Zlatá neděle

po: por segunda/tercera vezpo druhé/třetí

povodňový: tercer grado de peligro de inundaciónhydr. třetí povodňový stupeň

rozdělený: dividido en tres partes, terciadorozdělený na tři díly

rozdělit: dividir en tres partes, terciarrozdělit na tři díly

svět: países del tercer mundozemě třetího světa

třetí: tercera potencia třetí mocnina

tři: Los tres mosqueteroslit. Tři mušketýři

denně: tres veces al díatřikrát denně

hodina: a las tresve tři hodiny

chod: menú de tres platosjídlo o třech chodech

mladší: Es tres años menor que yo.Je o tři roky mladší než já.

pohřešovat: Ha desaparecido un niño de tres años.Pohřešuje se tříletý chlapec.

pryč: Son las tres y pico.Jsou tři pryč.

rovnat se: Tres y dos son cinco.Tři plus dvě se rovná pět.

spolu: Están juntos ya tres años.Chodí spolu už tři roky.

třetina: segundo terciosport. druhá třetina

tříčtvrteční: pantalones tres cuartos/piratastříčtvrteční kalhoty

třikrát: tres veces mástřikrát více

včetně: hasta el tres de junio inclusivedo třetího června včetně

všechen, všechna, všechno: los tresvšichni tři

za: de mañana en tres díasod zítřka za tři dny

brdo: Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.Je to (všechno) na jedno brdo.

kůň: en un dos por tresjako na koni brzy, hned

patrona: ser ciego como un topo, no ver tres en un burrobýt slepý jako patrona

třetice: a la tercera va la vencidado třetice všeho dobrého

bemol: tener (tres/muchos) bemolesmít háček