Hlavní obsah

tercer

Číslovka

Vyskytuje se v

bemol: tener (tres/muchos) bemolesmít háček

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

mago: los (tres) Reyes MagosTři králové

mundo: tercer mundotřetí svět rozvojové země

par: de tres pares de naricesobrovský, velikánský

pito: importar un pito/tres pitosbýt jedno/ukradený, nezajímat

chaquetón: chaquetón tres cuartostříčtvrteční kabát

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

manga: manga corta/larga/tres cuartoskrátký/dlouhý/tříčtvrteční rukáv

regla: regla de trestrojčlenka

sombrero: sombrero de tres picostřírohý klobouk

cada: dos de cada tresdva ze tří

hacia: hacia las treskolem třetí

desetinný: tři desetinná místatres decimales

domov: domov důchodcůresidencia de ancianos/la tercera edad

důchodce: domov důchodcůresidencia de ancianos/tercera edad

kabát: tříčtvrteční kabátchaquetón tres cuartos

neděle: círk. Stříbrná/Zlatá neděletercer/cuarto Domingo de Adviento

po: po druhé/třetípor segunda/tercera vez

povodňový: hydr. třetí povodňový stupeňtercer grado de peligro de inundación

rozdělený: rozdělený na tři dílydividido en tres partes, terciado

rozdělit: rozdělit na tři dílydividir en tres partes, terciar

svět: země třetího světapaíses del tercer mundo

třetí: třetí mocninatercera potencia

třetí: hist. třetí stavtercer estado

tři: lit. Tři mušketýřiLos tres mosqueteros

denně: třikrát dennětres veces al día

hodina: ve tři hodinya las tres

chod: jídlo o třech chodechmenú de tres platos

mladší: Je o tři roky mladší než já.Es tres años menor que yo.

pohřešovat: Pohřešuje se tříletý chlapec.Ha desaparecido un niño de tres años.

pryč: Jsou tři pryč.Son las tres y pico.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tres y dos son cinco.

spolu: Chodí spolu už tři roky.Están juntos ya tres años.

třetí: země třetího světapaíses tercer mundo

třetina: sport. druhá třetinasegundo tercio

tříčtvrteční: tříčtvrteční kalhotypantalones tres cuartos/piratas

třikrát: třikrát vícetres veces más

včetně: do třetího června včetněhasta el tres de junio inclusive

všechen, všechna, všechno: všichni třilos tres

za: od zítřka za tři dnyde mañana en tres días

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

kůň: jako na koni brzy, hneden un dos por tres

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

třetice: do třetice všeho dobréhoa la tercera va la vencida