Hlavní obsah

solamente

Vyskytuje se v

solo: a solaso samotě

café: café soločerná káva

un: solo un díajenom jeden den

černý: café soločerná káva

jednou: ni una (sola) vezani jednou

jen: sólo, solamente, no...sinojen(om) pouze

káva: café soločerná káva

nejen, nejenom: no solo... sino tambiénnejen... ale i

páka: palanca de un solo brazofyz. jednoramenná páka

paráda: servir solo de adornobýt jen pro parádu být nepotřebný

sám: por sí solosám od sebe

sólo: solo guitarra sólo kytara

tak: ¡Si tan solo...!Kdyby tak...!

vnitřně: solo para uso externomed. neužívat vnitřně

lékařský: (solo) con receta médica(jen) na lékařský předpis

myslet: pensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentromyslet jen na sebe

rád: Prefiero hacerlo solo.Raději bych to udělal sám.

samota: estar a solas con algnbýt o samotě s kým

zdát se: Fue solo un sueño.To se ti jen zdálo.

zvaný: solo para los invitadosjen pro zvané

kůl: quedarse/estar solo como el espárragozůstat/být sám jako kůl v plotě

mrtvola: solo por encima de mi cadáverjen přes mou mrtvolu

muž: como un solo hombrejako jeden muž

neštěstí: La desgracia nunca viene sola.Neštěstí nechodí nikdy samo.

plot: solo como un hongosám jako kůl v plotě

vlaštovka: Una sola golondrina no anuncia el verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.