Hlavní obsah

corrido

Vyskytuje se v

correría: correríastoulky, potulky

corrida: corrida (de toros)korida, býčí zápasy

corriente: al corriente de algv termínu s čím bez opoždění

fama: correr famašířit se, kolovat, dostat se ve známost zpráva

moliente: corriente y molientenormální, prachobyčejný

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

poner: ponerse al corriente(po)informovat se, dostat se do obrazu, získat přehled

prisa: correr prisaspěchat, být (velice) naléhavý vyřízení žádosti ap.

aire: aire corrienteprůvan, proud vzduchu

alterno: elektr. corriente alternastřídavý proud

continuo: elektr. corriente continuastejnosměrný proud

correr: echar(se) a correrrozběhnout se

cuenta: cuenta corrienteběžný účet

dejar: dejar correr algnechat volný průběh čemu, nezasahovat do čeho, nijak nebránit čemu

eléctrico: corriente eléctrica/fluido eléctricoelektrický proud

moneda: moneda corrienteplatná měna, měna v oběhu

peligro: correr peligrobýt v nebezpečí/ohrožení, podstupovat riziko

resaca: corriente de resacazpětný proud

riesgo: correr el/un riesgo de algriskovat co

toro: corrida de torosbýčí zápasy, korida

a: empezar a correrrozběhnout se, dát se do běhu

cremallera: correr la cremallerarozepnout/zapnout zip

gasto: correr con los gastoshradit výdaje

voz: correr la voz(roz)šířit zprávu

býčí: corrida de torosbýčí zápasy korida

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

konto: cuenta corrienteběžné konto

mít: tener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)mít na starosti co mít za úkol

myšlenkový: corriente ideológicamyšlenkový proud

podstoupit: correr un riesgopodstoupit riziko

proud: corriente del GolfoGolfský proud

stejnosměrný: corriente continuafyz. stejnosměrný proud

účet: cuenta corriente/de ahorrosběžný/spořicí účet

úprk: salir corriendo, ponerse a correrdát se na úprk

voda: agua estancada/corrientestojatá/tekoucí voda

západka: correr el cerrojozamknout na západku

zápas: corrida de torosbýčí zápasy

běžný: cuenta corrientefin. běžný účet

elektrický: corriente eléctricaelektrický proud

osud: correr/tener la misma suertemít stejný osud

pětka: correr los cinco kilómetros, závod correr la carrera de cinco kilómetrosběžet pětku 5 kilometrů

řešit: ¡Déjalo correr!hovor. To neřeš!

střídavý: corriente alternaelektr. střídavý proud

útěk: echarse a correrdát se na útěk

vyběhnout: subir corriendo la escaleravyběhnout po schodech

známost: correr famavejít ve známost zpráva ap.

běžet: dejar (correr)přen. nechat běžet

ostuda: (estar) corrido como/ hecho una mona(mít) z ostudy kabát

proti: ir contra (la) corrientejít/plout proti proudu dělat něco jinak než většina

přehled: estar al corriente de algmít přehled o čem být informován

srazit: bajar los humos, correr a algnsrazit hřebínek komu

uvést: poner a algn al corrientehovor. uvést koho do obrazu

boca: andar/correr de boca en bocajít od úst k ústům zpráva ap.