Hlavní obsah

země, zem

Vyskytuje se v

nikdo: ниче́йная террито́рияkniž. země nikoho

nitro: не́дра земли́nitro země

ohňový: О́гненная Земля́Ohňová země

přidružený: ассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕСpřidružená země EU

původ: страна́ происхожде́ния това́раzemě původu u zboží

ráj: земно́й райráj na zemi

rozvojový: развива́ющиеся стра́ныrozvojové země

slunce: страна́ Восходя́щего со́лнцаzemě vycházejícího slunce

svod: заземля́ющий прово́дsvod elektřiny (do země)

vycházející: страна́ восходя́щего со́лнцаzemě vycházejícího slunce

východ: на восто́ке страны́na východě země

vzduch: раке́та кла́сса земля́-во́здухvoj. raketa země vzduch

zaslíbený: обетова́нная земля́země zaslíbená

hostitelský: страна́-хозя́инhostitelská země

kandidátský: страна́-кандида́тkandidátská země

oběh: обраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнцаoběh Země kolem Slunce

otáčet se: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

pohřbít: expr. преда́ть земле́, уложи́ть в гробpohřbít (do země)

raketa: раке́та земля́-во́здухraketa typu země-vzduch

suchý: суха́я земля́suchá země

vyhostit: вы́дворить диплома́та из страны́vyhostit diplomata za země

vykázat: вы́слать из страны́vykázat ze země

zapíchnout: воткну́ть кол в зе́млюzapíchnout kůl do země

mezi: ме́жду не́бом и землёйmezi nebem a zemí

nebe: ме́жду не́бом и землёйmezi nebem a zemí

propadnout se: Исче́з, как в во́ду ка́нул.Zmizel, jako když se do země propadne.

srovnat: сровня́ть го́род с землёйsrovnat město se zemí

земно́й: земно́й райráj na zemi

плане́та: плане́та Земля́planeta Země

преда́ть: преда́ть земле́odevzdat zemi, pohřbít

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

враща́ться: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

изготовле́ние: страна́ изготовле́нияzemě původu, vyrobeno v

партнёр: стра́ны-партнёрыpartnerské země

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

трясе́ние: трясе́ние земли́otřesy země

широ́кий: широ́кая страна́širá země

клю́нуть: клю́нуть но́сомpolíbit zem, upadnout

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

сбить: сбить с ног когоporazit na zem koho, podrazit nohy komu

слизну́ть: Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.Zmizel, jako by se do země propadl.

země: рай на земле́ráj na zemi