Hlavní obsah

rovně

Příslovce

  • пря́моJděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

Vyskytuje se v

díl: по́ровнуrovným dílem

rovný: по́ровнуrovným dílem

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozdělit: раздели́ть по́ровнуrozdělit rovným dílem

nula: Результа́т ра́вен нулю́.Výsledek se rovná nule. není žádný

rovnou: идти́ всё пря́моjít rovnou za nosem

во́лос: вью́щиеся/прямы́е во́лосыvlnité/rovné vlasy

дели́ть: дели́ть по́ровнуdělit rovným dílem

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

стрела́: прямо́й как стрела́rovný jako pravítko

до́ля: раздели́ть на ра́вные до́лиrozdělit rovným dílem

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

прямо́й: прямы́е во́лосыrovné vlasy

рыба́к: Рыба́к рыбака́ ви́дит издалека́.Vrána k vráně sedá., Rovný rovného si hledá.

rovně: Иди́те всё вре́мя пря́мо.Jděte pořád rovně.