Hlavní obsah

nula

Vyskytuje se v

vychytaný: шат-а́утsport. vychytaná nula v hokeji ap.

výhra: суха́я побе́даsport. výhra s nulou čisté konto

od, ode: Из ничего́ ничего́ и не вы́йдет.Nula od nuly pojde.

pojít: Из ничего́ и вы́йдет ничего́.Nula od nuly pojde.

začít: нача́ть с кра́сной/но́вой стро́киzačít od nuly/znovu

вы́ше: вы́ше нуля́nad nulou o teplotě

нача́ть: нача́ть с нуля́/азо́вzačít od nuly/píky

гра́дус: моро́з в де́сять гра́дусовdeset stupňů pod nulou

хо́лод: На у́лице хо́лод.Venku je pod nulou.

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou

nula: абсолю́тный нульabsolutní nula