Hlavní obsah

potřeba

Vyskytuje se v

domácí: предме́ты дома́шнего обихо́даdomácí potřeby

domácnost: хозя́йственные това́рыpotřeby pro domácnost

chovatelský: зоомагази́нchovatelské potřeby obchod

předmět: предме́ты пе́рвой необходи́мостиpředměty denní potřeby

případ: в слу́чае на́добностиv případě potřeby

psací: пи́сьменный прибо́рpsací potřeba

denní: предме́ты ежедне́вного по́льзованияpředměty denní potřeby

interní: то́лько для вну́треннего употребле́нияpouze pro interní potřebu

kancelářský: канцтова́ры, канцеля́рские принадле́жностиkancelářské potřeby

osobní: ма́сса для ли́чного по́льзованияmnožství pro osobní potřebu

potřeba: На́до..., Ну́жно..., Необходи́мо..., Тре́буется...Je potřeba...

redukovat: редуци́ровать/ограни́чивать свои́ потре́бностиredukovat své potřeby

uspokojení: удовлетворе́ние потре́бностейuspokojení potřeb

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

пи́сьменный: пи́сьменный прибо́рpsací potřeba

потре́бность: потре́бность в безопа́сностиpotřeba bezpečí

принадле́жность: пи́сьменные принадле́жностиpsací potřeby

промтова́рный: промтова́рный магази́нdomácí potřeby obchod

умыва́льный: умыва́льный компле́ктosobní hygienické potřeby

пона́добиться: Е́сли пона́добится...Bude-li potřeba...

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

хозя́йственный: хозя́йственный магази́нobchod s domácími potřebami