Hlavní obsah

představená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nadřízená) нача́льница
  2. (kláštera ap.) círk. настоя́тельница(pravoslavného kláštera) игу́менья(katolického kláštera) аббати́са(ctihodná) matka představenáмать-игу́менья

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́витьpředstav(te) si

matka: мать игу́меньяmatka představená

dopolední: у́тренник, у́тренний спекта́кльdopolední představení

dovolit: Разреши́те предста́виться.Dovolte, abych se představil.

muset: Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.To představení musíš vidět.

ochotnický: люби́тельский спекта́кльochotnické představení

představení: просмотре́ть спекта́кльzhlédnout představení

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

uskutečnit se: Спекта́кль не состоя́лся.Představení se neuskutečnilo.

živě: жи́во сообрази́тьživě si představit

představit se: Разреши́те (мне) предста́виться.Dovolte (mi), abych se představil.

люби́тельский: люби́тельский спекта́кльochotnické představení

дневно́й: дневно́й спекта́кльdopolední představení

предста́вить: Представля́ешь...Představ si..., Dokážeš si (vůbec) představit...

себя́: предста́вить себе́představit si

спекта́кль: поста́вить спекта́кльuvést představení

představená: мать-игу́менья(ctihodná) matka představená