Hlavní obsah

спекта́кль

Vyskytuje se v

люби́тельский: ochotnické představeníлюби́тельский спекта́кль

дневно́й: dopolední představeníдневно́й спекта́кль

dopolední: dopolední představeníу́тренник, у́тренний спекта́кль

muset: To představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.

ochotnický: ochotnické představeníлюби́тельский спекта́кль

představení: zhlédnout představeníпросмотре́ть спекта́кль

uskutečnit se: Představení se neuskutečnilo.Спекта́кль не состоя́лся.

спекта́кль: uvést představeníпоста́вить спекта́кль