Hlavní obsah

představení

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́вить

matka: matka představenáмать игу́менья

představená: (ctihodná) matka představenáмать-игу́менья

dopolední: dopolední představeníу́тренник, у́тренний спекта́кль

dovolit: Dovolte, abych se představil.Разреши́те предста́виться.

muset: To představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.

ochotnický: ochotnické představeníлюби́тельский спекта́кль

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

uskutečnit se: Představení se neuskutečnilo.Спекта́кль не состоя́лся.

živě: živě si představitжи́во сообрази́ть

představit se: Dovolte (mi), abych se představil.Разреши́те (мне) предста́виться.

představení: zhlédnout představeníпросмотре́ть спекта́кль