Hlavní obsah

nikdo

Vyskytuje se v

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

pípnout: Никто́ не пи́кнет!, Пусть кто то́лько пи́кнет!Nikdo ani nepípne.

představit si: Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.Nikdo si to neumí představit.

stát se: Ни с кем ничего́ не случи́лось.Nikomu se nic nestalo.

ukazovat: Никому́ э́то не пока́зывай.Nikomu to neukazuj.

všimnout si: Никто́ ничего́ не заме́тил?Nikdo si ničeho nevšiml?

vyrovnat se: Никто́ с ним не мо́жет сравни́ться.Nikdo se mu nevyrovná.

jiný: не кто ино́й, как...nikdo jiný, než...

pro: па́льцем не шевельну́ть для когоnehnout pro nikoho ani prstem

vina: Все мы не без греха́.Nikdo není bez viny.

никто́: ни с кемs nikým

оказа́ться: До́ма не оказа́лось никого́.Doma nikdo nebyl.

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

со́лнце: И на со́лнце быва́ют пя́тна.Nikdo není dokonalý.

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.

щади́ть: Го́ды не щадя́т никого́.Nikdo nemládne.

nikdo: ниче́йная террито́рияkniž. země nikoho