Hlavní obsah

nešťastný

Vyskytuje se v

cesta: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

náhoda: счастли́вая случа́йностьšťastná náhoda

šťastný: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

konec: счастли́вый коне́цšťastný konec

přát: Жела́ю Вам счастли́вого пути́.Přeji Vám šťastnou cestu.

učinit: сде́лать кого счастли́вымučinit koho šťastným

blecha: не по́мнить себя́ от ра́достиbýt šťastný jako blecha

věřit: ве́рить в свою́ звезду́věřit ve svou (šťastnou) hvězdu

полёт: Счастли́вого полёта!Šťastný let!

путь: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

счастли́вый: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

го́рестный: го́рестное собы́тиеnešťastná událost

наступа́ющий: С наступа́ющим!Šťastný nový rok!

пожела́ть: пожела́ть счастли́вого пути́popřát šťastnou cestu

случа́йность: по счастли́вой случа́йностиšťastnou náhodou

год: С но́вым го́дом!Šťastný nový rok!

звезда́: ве́рить в свою́ звезду́věřit ve svou (šťastnou) hvězdu

седьмо́й: быть на седьмо́м не́беbýt v sedmém nebi, být bezvýhradně šťastný

nešťastný: по несча́стной случа́йностиnešťastnou náhodou