Hlavní obsah

це́лый

Přídavné jméno-ая, -ое; цел, цела́, це́ло

  1. це́лое (число́) mat.celé číslo
  2. в це́лом vcelku, celkem, celkově

Vyskytuje se v

це́лый: це́лое (число́)celé číslo

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

воз: це́лый воз новосте́йhromada novinek

овца́: И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

све́чка: Ты до́лжен Бо́гу све́чку поста́вить, что ты цел.Poděkuj Bohu, že jsi to přežil.

celý: це́лое число́mat. celé číslo

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

nota: це́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́таcelá/půlová/čtvrťová/osminová nota

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

celkový: положе́ние в це́ломcelková situace

posoudit: рассмотре́ть пробле́му в це́ломposoudit problém vcelku

účel: для благотвори́тельных це́лейna dobročinné účely

vyváznout: уцеле́ть, оста́ться це́лым и невреди́мым, вы́йти сухи́м из воды́vyváznout se zdravou kůží

kolem: вообще́ (говоря́), в о́бщем и це́ломkdyž se to vezme kolem a kolem

невреди́мый: цел и невреди́мživý a zdravý