Hlavní obsah

управле́ние

Vyskytuje se v

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

усили́тель: усили́тель рулево́го управле́нияposilovač řízení

децентрализова́ть: децентрализова́ть управле́ниеdecentralizovat správu

стресс: управле́ние стре́ссомzvládání stresu

dálkový: дистанцио́нное управле́ниеdálkové ovládání

konkurzní: ко́нкурсное управле́ниеkonkurzní správa

letový: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

nucený: управле́ние ко́нкурсной ма́ссойekon. nucená správa

obecní: коммуна́льное управле́ниеobecní správa

páka: рыча́г управле́нияřadicí páka

řadicí: рыча́г управле́нияřadicí páka

řízení: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

správa: принуди́тельное управле́ниеekon. nucená správa

státní: госуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ниеstátní správa

vazba: управле́ние глаго́лаslovesná vazba

odbor: фина́нсовый отде́л, фина́нсовое управле́ниеfinanční odbor

ovládací: пане́ль управле́нияovládací panel

ovladač: ПДУ, пульт ДУ, пульт дистанцио́нного управле́нияdálkový ovladač televize

ovládání: пульт дистанцио́нного управле́ния, ПДУdálkové ovládání

panel: пане́ль управле́нияřídící/ovládací panel

pult: пульт управле́нияovládací pult

řídicí: систе́ма управле́нияřídicí systém

vedoucí: нача́льник управле́нияvedoucí správy

vliv: управле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ляřízení pod vlivem alkoholu

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla