Hlavní obsah

страна́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́; стра́ны, стран, стра́нам

  1. стра́ны све́та světové strany

Vyskytuje se v

тре́тий: стра́ны тре́тьего ми́раzemě třetího světa, rozvojové země

изготовле́ние: страна́ изготовле́нияzemě původu, vyrobeno v

партнёр: стра́ны-партнёрыpartnerské země

широ́кий: широ́кая страна́širá země

členský: страна́-член, госуда́рство-членčlenský stát

přidružený: ассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕСpřidružená země EU

původ: страна́ происхожде́ния това́раzemě původu u zboží

rozvojový: развива́ющиеся стра́ныrozvojové země

slunce: страна́ Восходя́щего со́лнцаzemě vycházejícího slunce

světový: страна́ ми́раgeogr. světová strana

vycházející: страна́ восходя́щего со́лнцаzemě vycházejícího slunce

východ: на восто́ке страны́na východě země

země: родна́я страна́rodná země

hostitelský: страна́-хозя́инhostitelská země

kandidátský: страна́-кандида́тkandidátská země

kraj: тропи́ческие стра́ны, тро́пикиtropické kraje

nečlenský: страна́ не член НАТОnečlenský stát NATO

vnitřní: вну́тренние дела́ страны́vnitřní záležitosti státu

vyhostit: вы́дворить диплома́та из страны́vyhostit diplomata za země

vykázat: вы́слать из страны́vykázat ze země

страна́: стра́ны све́таsvětové strany