Hlavní obsah

сообще́ние

Vyskytuje se v

приложе́ние: сообще́ние с приложе́ниемzpráva s přílohou e-mailová

сквозно́й: сквозно́е сообще́ниеpřímé spojení

ва́жный: ва́жное сообще́ниеdůležitá zpráva

doprava: Ministerstvo dopravyМинисте́рство путе́й сообще́ния

hlášení: výp. chybové hlášeníсообще́ние об оши́бке

zpráva: zpráva s přílohouсообще́ние с приложе́нием

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

kódovaný: kódovaná zprávaкоди́рованное сообще́ние

proběhnout: Tiskem proběhla zajímavá zpráva.В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.

přímý: dopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ние

sdělení: ústní/písemné sděleníу́стное/пи́сьменное сообще́ние

sdělení: podle sděleníпо сообще́нию, согла́сно сообще́нию

spoj: železniční spojжелезнодоро́жное сообще́ние

spojení: autobusové/letecké/vlakové spojeníавто́бусное/возду́шное/железнодоро́жное сообще́ние

úmrtní: úmrtní oznámeníсообще́ние/объявле́ние о сме́рти

vlakový: vlakové spojeníжелезнодоро́жное сообще́ние

zpráva: poslat sms zprávuотпра́вить смс сообще́ние