Hlavní obsah

со́весть

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

угрызе́ние: угрызе́ния со́вестиvýčitky svědomí

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

уко́р: уко́ры со́вестиvýčitky svědomí

у́зник: у́зник со́вестиvězeň svědomí odsouzený za své přesvědčení, víru ap.

klidný: s klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

skrupule: bez skrupulíбез вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вести

zpytovat: zpytovat svědomíиссле́довать (свою́) со́весть

hryzat: Hryže ho svědomí.Его́ му́чит со́весть.

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

probudit se: Probudilo se v něm svědomí.У него́ просну́лась со́весть.

srdce: Nemám to srdce.Мне со́весть не позволя́ет.

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

trápit se: trápit se výčitkami svědomíму́читься угрызе́ниями со́вести

výčitka: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть