Hlavní obsah

со́весть

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

со́весть: свобо́да со́вестиsvoboda vyznání

угрызе́ние: угрызе́ния со́вестиvýčitky svědomí

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

уко́р: уко́ры со́вестиvýčitky svědomí

у́зник: у́зник со́вестиvězeň svědomí odsouzený za své přesvědčení, víru ap.

klidný: со споко́йной со́вестьюs klidným svědomím

skrupule: без вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вестиbez skrupulí

zpytovat: иссле́довать (свою́) со́вестьzpytovat svědomí

hryzat: Его́ му́чит со́весть.Hryže ho svědomí.

klid: для успокое́ния со́вестиpro klid svědomí

probudit se: У него́ просну́лась со́весть.Probudilo se v něm svědomí.

srdce: Мне со́весть не позволя́ет.Nemám to srdce.

špatný: нечи́стая со́вестьšpatné svědomí

trápit se: му́читься угрызе́ниями со́вестиtrápit se výčitkami svědomí

výčitka: угрызе́ния со́вестиvýčitky svědomí

stud: Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.Nemá kouska studu.

svědomí: не за страх, а за со́вестьpodle svého nejlepšího vědomí a svědomí

vědomí: не за страх, а за со́вестьpodle nejlepšího vědomí a svědomí

сказа́ть: сказа́ть по со́вести/пра́вде/че́стиupřímně/po pravdě řečeno