Hlavní obsah

при́нятый

Vyskytuje se v

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

соображе́ние: приня́ть в соображе́ниеvzít do úvahy, uvážit

душ: приня́ть душdát si sprchu, osprchovat se

приня́ть: приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele

све́дение: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí, hovor. kvitovat

уча́стие: приня́ть уча́стиеzúčastnit se

объя́тие: приня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиямиpřijmout/přivítat s otevřenou náručí

opatření: приня́ть необходи́мые ме́рыučinit potřebná opatření

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

akceptovat: приня́ть/принима́ть креди́тную ка́ртуakceptovat platební kartu

bezpečnostní: приня́ть ме́ры безопа́сностиpřijmout bezpečnostní opatření

demise: приня́ть отста́вкуpřijmout demisi

dík: с благода́рностью приня́ть/отказа́тьсяs díky přijmout/odmítnout

koupel: Он при́нял ва́нну.Dal si koupel.

lázeň: приня́ть горя́чую ва́ннуdát si horkou lázeň

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

převzít: приня́ть насле́дствоpřevzít dědictví

přijmout: приня́ть предложе́ние/зака́зpřijmout nabídku/objednávku

přivítat: встре́тить/приня́ть с распростёртыми объя́тиямиpřivítat s otevřenou náručí

sprcha: Он при́нял душ.Dal si sprchu.

účast: приня́ть уча́стиеpřijmout účast

usnesení: приня́ть резолю́циюpřijmout usnesení

vyřídit: вы́полнить зака́з, приня́ть к исполне́нию зака́зvyřídit objednávku

vzít: приня́ть/вы́пить лека́рствоvzít lék

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

závažný: приня́ть серьёзное реше́ниеudělat závažné rozhodnutí

k, ke, ku: приня́ть что бли́зко к се́рдцуvzít si co k srdci

na: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

vědomí: приня́ть к све́дению чтоvzít na vědomí co

zvednout: приня́ть вы́зов, подня́ть перча́ткуpřen. zvednout (hozenou) rukavici

zvítězit: Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

zvyk: У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.To je u nás zvykem.

ве́ра: приня́ть на ве́руuvěřit bez důkazů, uvěřit na slovo