Hlavní obsah

платёж

Vyskytuje se v

гра́фик: гра́фик платеже́йsplátkový kalendář

оста́ток: оста́ток платежа́nedoplatek

платёж: нало́женным платежо́мna dobírku poslat

усло́вие: усло́вия платежа́platební podmínky

допуска́ться: Допуска́ется отсро́чка платежа́.Je povolen odklad platby.

ли́зинговый: ли́зинговый платёжleasingová splátka

сорва́ть: сорва́ть срок платежа́nedodržet termín platby

kalendář: гра́фик платеже́йsplátkový kalendář

platba: ава́нсовый платёж, предопла́таzálohová platba

podmínka: усло́вия платежа́platební podmínky

částka: су́мма к платежу́částka k úhradě

dobírka: посла́ть что нало́женным платежо́мposlat co na dobírku

leasingový: ли́зинговые платежи́leasingové splátky

lhůta: срок платежа́lhůta splatnosti

nedodržet: сорва́ть срок платежа́nedodržet termín platby

penalizovat: начисля́ть пе́ню за просро́чку платеже́йpenalizovat opožděné platby

promeškat: просро́чить платёжpromeškat platbu

překročit: просро́чить платежи́překročit lhůtu splatnosti

splátkový: гра́фик платеже́йsplátkový kalendář

termín: срок платежа́platební termín

zálohový: предопла́та, ава́нсовый платёжzálohová platba

нало́женный: нало́женный платёжdobírka