Hlavní obsah

игра́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́; и́гры, игр, и́грам

  1. hra stolní ap.пра́вила игры́pravidla hry
  2. и́гры hry olympijské ap., závody, soutěž
  3. hra(ní) na housle ap.

Vyskytuje se v

игра́: и́грыhry olympijské ap., závody, soutěž

лоша́дка: игра́ в лоша́дкиhra na koníčky

олимпи́йский: олимпи́йские и́грыolympijské hry

подви́жный: подви́жные и́грыpohybové hry

вне: положе́ние вне игры́postavení mimo hru, ofsajd

насто́льный: насто́льные и́грыstolní hry

fér: че́стная игра́fér hra

hra: аза́ртные и́грыhazardní hry

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

hříčka: игра́ слов, каламбу́рslovní hříčka

konzolový: приста́вочные и́грыvýp. konzolové hry

míčový: и́гры с мячо́мmíčové hry

obranný: защи́тная игра́obranná hra

oslabení: игра́ в меньшинстве́hra v oslabení

pohybový: подвижны́е и́грыpohybové hry

postavení: положе́ние вне игры́sport. postavení mimo hru

přesilový: игра́ в большинстве́, чи́сленное преиму́ществоsport. přesilová hra

příroda: игра́ приро́дыhříčka přírody

slepý: игра́ в жму́ркиhra na slepou bábu

spekulace: биржева́я спекуля́ция, игра́ на би́ржеburzovní spekulace

stolní: насто́льные и́грыstolní hry

útočný: наступа́тельная игра́/та́ктикаsport. útočná hra

falešný: нече́стная игра́falešná hra

hrátky: сексуа́льные и́грыsexuální hrátky

lekce: уро́ки игры́ на фортепиа́ноlekce hry na klavír

podat: показа́ть хоро́шую игру́podat výborný výkon

přidat se: включи́ться в игру́přidat se ke hře

štěstí: У него́ нет сча́стья в игре́.Nemá štěstí ve hře.

hrát: вести́ двойну́ю игру́hrát dvojí hru

sedlo: вы́вести кого из игры́, обойти́ когоvyhodit koho ze sedla zbavit postavení

аза́ртный: аза́ртные и́грыhazardní hry