Hlavní obsah

falešný

Přídavné jméno

  1. (padělaný) фальши́вый, подде́льный
  2. (umělý) иску́сственныйfalešné zubyвставны́е/иску́сственные зу́бы
  3. (lživý) лицеме́рный, неи́скреннийfalešná hraнече́стная игра́falešný hráčшу́лерfalešné svědectvíлжесвиде́тельство, ло́жные показа́ния
  4. (strojený, klamný) фальши́вый, притво́рный, ло́жныйfalešná skromnostло́жная скро́мность
  5. (mylný, chybný) неве́рный, оши́бочный
  6. (zpěv ap.) фальши́вый, неве́рный

Vyskytuje se v

hráč: falešný hráčшу́лер

stopa: falešná stopaло́жный след

stud: falešný studло́жная стыдли́вость

doklad: falešné dokladyподло́жные докуме́нты

zlato: falešné zlatoподде́льное зо́лото

куку́шка: navzájem si lichotit, vyměňovat si falešné lichotkyкуку́шка хва́лит петуха́

falešný: falešné zubyвставны́е/иску́сственные зу́бы