Hlavní obsah

гости́ть

Vyskytuje se v

гость: Уважа́емые го́сти...Vážení hosté...

е́здить: е́здить в го́стиjezdit na návštěvu, navštěvovat

нанести́: Го́сти нанесли́ пода́рков.Hosté přinesli spoustu dárků.

сходи́ть: сходи́ть в го́стиzajít na návštěvu ke komu

уважа́емый: Уважа́емые го́сти!Vážení hosté!

jít: идти́ в го́стиjít na návštěvu

návštěva: идти́ в го́стиjít na návštěvu

pozvat: пригласи́ть в го́стиpozvat na návštěvu

přijet: прие́хать в го́стиpřijet na návštěvu

přijít: прийти́ к кому в го́стиpřijít ke komu na návštěvu

zvát: приглаша́ть в го́стиzvát na návštěvu