Hlavní obsah

вы́бор

Podstatné jméno, rod mužský

  1. výběr zboží ap., vybrání, vybíráníУ нас нет вы́бора.Nemáme na vybranou.
  2. volba, výběrсвобо́да вы́бораsvoboda volby

Podstatné jméno, rod mužský

  1. на вы́бор podle výběru, na vybranou, s možností vybrat siс со́усом на ваш вы́борs omáčkou podle vašeho výběru/přání

Vyskytuje se v

коммуна́льный: коммуна́льные вы́борыkomunální volby

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

де́лать: де́лать вы́борvybírat

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

komunální: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

předčasný: polit. předčasné volbyдосро́чные вы́боры

svobodný: svobodné volbyсвобо́дные вы́боры

volba: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

volba: volby do parlamentuвы́боры в парла́мент

volební: volební řádположе́ние о вы́борах

vypsat: vypsat (předčasné) volbyобъяви́ть (досро́чные) вы́боры

anulace: anulace výsledků volebотме́на результа́тов вы́боров

neregulérnost: stížnost na neregulérnost volebжа́лоба на непра́вильность вы́боров

prezidentský: prezidentské volbyпрезиде́нтские вы́боры

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

široký: široký výběrширо́кий вы́бор

účast: volební účastуча́стие в вы́борах

volba: volba povoláníвы́бор профе́ссии

volba: vypsat volbyназна́чить вы́боры

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

výběr: Neměl jsem na výběr.У меня́ не́ было вы́бора.

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

vybraná: mít na vybranouиме́ть (на) вы́бор

zveřejnit: zveřejnit výsledky volebогласи́ть результа́ты вы́боров