Hlavní obsah

zu viel

Zájmeno

  1. zu viel des Guten, des Guten zu viel sein překračovat únosnou míruiron.být příliš

Vyskytuje se v

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verderben: das Essen mit zu viel Salz verderbenzkazit jídlo nadměrným osolením

fragen: hovor. Da fragst du mich zu viel.To se mě moc ptáš.

ažaž: Mir wird das zu viel.Mám toho ažaž.

mnoho: den Kindern zu viel erlaubendovolovat dětem příliš mnoho

okořenit: Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.To jídlo jsi příliš okořenil.

příliš: Er weiß zu viel.Ví toho příliš.

spekulovat: Spekuliere darüber nicht zu viel.Moc o tom nespekuluj.

trochu: Das ist ein bisschen zu viel.To je trochu moc.

troufat si: Du wagst zu viel!Moc si troufáš!

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš