Hlavní obsah

veřejně

Vyskytuje se v

cesta: der Privatwegneveřejná cesta

činitel: die Amtsträgerveřejní činitelé

doprava: öffentlicher Verkehrveřejná doprava

park: die Grünanlageveřejný park

prospěšný: gemeinnützigveřejně prospěšný

prostředek: aus öffentlichen Mittelnz veřejných prostředků

průzkum: die Meinungsumfrageprůzkum veřejného mínění

tajemství: offenes Geheimnisveřejné tajemství

veřejný: öffentliche Generalprobeveřejná generálka

výzkum: die Meinungsforschungvýzkum veřejného mínění

záchod: öffentliche Toilette, die Bedürfnisanstaltveřejné záchody

bruslení: öffentlicher Eislaufveřejné bruslení

korupce: die Korruption des Beamtentums/der Amtsträgerkorupce úřednictva/veřejných činitelů

líčení: die öffentliche Gerichtsverhandlungveřejné líčení

ovlivnit: die öffentliche Meinung beeinflussenovlivnit veřejné mínění

potupit: j-n öffentlich schmähenveřejně koho potupit

provádět: öffentliche Meinungsumfrage durchführenprovádět výzkum veřejného mínění

strážce: der Wächter der öffentlichen Ordnungpráv. strážce veřejného pořádku

ventilovat: etw. Akk öffentlich erörternventilovat co veřejně

záchodek: öffentliche Toiletteveřejné záchodky

Ding: persönliche/öffentliche Dingeosobní/veřejné věci

Anlage: eine öffentliche Anlageveřejné prostranství/prostory park ap.

hinrichten: j-n öffentlich hinrichten lassennechat koho veřejně popravit

Meinung: die öffentliche Meinungveřejné mínění

Ordnung: die öffentliche Ordnungveřejný pořádek

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

Toilette: eine öffentliche Toiletteveřejné záchody

Wohl: das öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho

veřejně: gemeinnützigveřejně prospěšný