Hlavní obsah

význam

Vyskytuje se v

primární: primäre Wortbedeutungling. primární význam slova

klíčový: eine Schlüsselbedeutung für j-n habenmít klíčový význam pro koho

neocenitelný: für j-n/etw. eine unschätzbare Bedeutung habenmít neocenitelný význam pro koho/co

odstín: Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.Význam toho slova má jiný odstín.

opačný: gegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutungopačný výsledek/smysl/význam

podřadný: etw. ist von untergeordneter Bedeutungco má podřadný význam

wesentlich: für j-n von wesentlicher Bedeutung seinmít zásadní význam pro koho

Bedeutung: eine übertragene Bedeutungpřenesený význam

Größe: die Größe Goethesvýznam/důležitost Goetha

sekundär: von sekundärer Bedeutung seinmít sekundární význam

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

unwesentlich: von unwesentlicher Bedeutung seinmít nepodstatný význam

zweitrangig: von zweitrangiger Bedeutung seinmít druhořadý význam

význam: übertragene Bedeutungling. přenesený význam