Hlavní obsah

ständig

Vyskytuje se v

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

haben: Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?

Partner: Sie hat keinen ständigen Partner.Nemá stálého partnera.

jít: Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

neustále: neustále přibírat/růstständig zunehmen/wachsen

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

otravovat: Pořád nás otravuje svými problémy.Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

přirovnávat: Pořád mě k ní přirovnává.Er vergleicht mich ständig mit ihr.

stále: Stále se to opakuje.Es wiederholt sich ständig.

stálý: pod stálým tlakemunter ständigem Druck

sužovat: sužovat koho neustálými výčitkamij-n mit ständigen Vorwürfen plagen

týrat: týrat koho neustálými výčitkamij-n mit ständigen Vorwürfen quälen

ustavičný: Život je ustavičná změna.Das Leben ist eine ständige Veränderung.

vtírat se: Neustále se mu vtíraly pochybnosti.Zweifel drängten sich ihm ständig auf.

vybočovat: Třetí závodník stále vybočoval.Der dritte Läufer scherte ständig aus.