Hlavní obsah

ständig

Vyskytuje se v

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

haben: Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?

Partner: Sie hat keinen ständigen Partner.Nemá stálého partnera.

jít: Die Technik schreitet ständig voran.Technika jde stále kupředu.

napětí: unter ständigem Stress stehenžít v neustálém napětí

neustále: ständig zunehmen/wachsenneustále přibírat/růst

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

otravovat: Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.Pořád nás otravuje svými problémy.

počítač: Mein PC bleibt ständig hängen.Pořád mi zamrzá počítač.

přirovnávat: Er vergleicht mich ständig mit ihr.Pořád mě k ní přirovnává.

stále: Es wiederholt sich ständig.Stále se to opakuje.

stálý: unter ständigem Druckpod stálým tlakem

sužovat: j-n mit ständigen Vorwürfen plagensužovat koho neustálými výčitkami

týrat: j-n mit ständigen Vorwürfen quälentýrat koho neustálými výčitkami

ustavičný: Das Leben ist eine ständige Veränderung.Život je ustavičná změna.

vtírat se: Zweifel drängten sich ihm ständig auf.Neustále se mu vtíraly pochybnosti.

vybočovat: Der dritte Läufer scherte ständig aus.Třetí závodník stále vybočoval.