Hlavní obsah

spolu

Příslovce

  1. (pohromadě, společně) gemeinsam, zusammenpřijít spolugemeinsam kommen
  2. (navzájem) miteinander, untereinander, zusammenTo všechno spolu souvisí.Das alles hängt zusammen.Mluvili jsme spolu.Wir haben miteinander gesprochen.Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

Vyskytuje se v

držet: zusammenhaltendržet spolu

spolu s: Er kam zusammen mit den anderen.Přišel spolu s ostatními.

úzce: Das hängt eng zusammen.To spolu úzce souvisí.

válčit: Sie bekriegen einander schon lange.Už dlouho spolu válčí.

většinou: Meistens kamen sie miteinander gut aus.Většinou spolu vycházeli dobře.

zápolit: Die beiden rangen miteinander.Ti dva spolu zápolili.

spolu: gemeinsam kommenpřijít spolu