Hlavní obsah

souhlas

Vyskytuje se v

dát: j-m seine Zustimmung gebendát komu svůj souhlas

mlčenlivě: j-m/etw. stumm zustimmenmlčenlivě souhlasit s kým/čím

mlčenlivý: j-m eine wortkarge Zustimmung zu etw. gebenudělit mlčenlivý souhlas komu s čím

nadšeně: begeistert mit j-m/etw. übereinstimmennadšeně souhlasit s kým/čím

nadšený: begeisterte Bewunderung/Bejahungnadšený obdiv/souhlas

nesouhlas: die Unstimmigkeit in den Meinungennesouhlas v názorech

potud: Insofern stimme ich Ihnen zu.Až potud s vámi souhlasím.

princip: Im Prinzip bin ich einverstanden.V principu souhlasím.

souhlasit: j-m unbedenklich zustimmenbez váhání souhlasit s kým

úplně: Ich stimme dir völlig zu.Úplně s tebou souhlasím.

získat: j-s Zustimmung gewinnenzískat čí souhlas

bedingungslos: j-m bedingungslose Zustimmung gebens kým naprosto souhlasit

Hinsicht: in jeder Hinsicht beistimmensouhlasit v každém směru

liegen: mit j-m im Widerspruch liegenbýt s kým v rozporu, nesouhlasit s kým

unbedenklich: j-m unbedenklich zustimmenbez váhání souhlasit s kým

beipflichten: einem Vorschlag beipflichtensouhlasit s návrhem

beistimmen: einem Antrag beistimmensouhlasit s návrhem

einwilligen: in die Scheidung einwilligensouhlasit s rozvodem

erklären: sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlas

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

Opposition: jede Opposition unterdrückenpotlačit každý nesouhlas

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

vorbehaltlich: vorbehaltlich der Zustimmung des Chefs...s podmínkou souhlasu šéfa...

souhlas: zustimmend nickenkývnout na souhlas